Dr. Abdurrahman KENDİRCİ


Dr. Abdurrahman KENDİRCİ

Dr. Abdurrahman KENDİRCİ Kimdir ? 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nü 2004 yılında bitirdi, Yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde “Eşler Arası Öfke ve Şiddet” konusunda tamamladı. Yine aynı üniversitede “Pozitif Psikoloji Temelli Mesnevi Hikâyelerine Dayalı Psikoeğitim Programının Evlilik Uyumuna Etkisinin İncelenmesi” başlığında doktora tezini tamamlayarak doktor ünvanını almıştır.

Dr.Abdurrahman KENDİRCİ, mezuniyetinden sonra MEB’e bağlı ilk ve ortaokul kurumlarında, psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve hastanelerde uzman psikolojik danışman & çocuk, ergen ve aile terapisti olarak görev yapmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun üniversite öğrencilerine yönelik “Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu” eğitimlerinde de eğitmen olarak görev almıştır. 18 yıllık meslek hayatında birçok kuruma eğitim ve seminerler vererek; yüzlerce gençle buluşmuş, aldığı lisansüstü eğitimlerine kendini geliştirecek ve yenileyecek sertifikalı eğitimleri de katarak yüzlerce saat psikolojik danışma seanslarını yürütmüştür.

Ayrıca; 2005, 2009 ve 2010 yıllarında yerel televizyonlarda çocuk ve aile konularında programlar yaparak da anne-babaları bilgilendirmiştir. Yine çocukluğundan itibaren şiiri bir sevda olarak yaşamış “Bir Leyla Günlüğü” ve “Gündoğmadan” isimli radyo ve televizyon programlarını bir hobi olarak yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Dr.Abdurrahman KENDİRCİ psikolojik danışma ve psikoterapinin insanın varoluşuna anlam kattığına inanarak, “İnsan, insanın ilacıdır” yaklaşımıyla hareket edip bu amaçla psikoterapide çok önemli eksikliği gideren “Pozitif Psikoloji” üzerine yoğunlaşmıştır. Pozitif Psikolojik Danışmanlığı geliştirmek için 10 Ekim 2018 Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde Pozitif Psikoloji Enstitüsü’nü kurmuş ve meslek hayatına da Pozitif Psikoloji Enstitüsü bünyesinde Bakırköyİstanbul’da devam etmektedir. 

Aynı Zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık Bölümünde Öğretim Üyesi Olarakda Görev Yapmaktadır. 

 

Abdurrahman KENDİRCİ Bakırköy psikolog abdurrahman kendirci yorumlar kimdir muayene ücreti iletişim bilgileri.

 

Muayene ücreti  Randevu için İletişime geçebilirsiniz.

ÇALIŞMA ALANLARI

Pozitif psikoloji,

• Çift ve aile danışmanlığı,

Eşler arası iletişim ve uyum,

Eşler arası öfke ve şiddet
• Çocuk ve ergen danışmanlığı,

Bireysel psikolojik danışmanlık

Çocuk ve ergenlerde davranış problemleri
• Çocuklar için psikolojik testler uzmanlığı

 

AKADEMİK YAYINLAR

 • Kendirci, A. (2015).  Evli bireylerin öfke ifade tarzları ve şiddet sorumluluğunun incelenmesi, XIII. Ulusal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kongresi, Mersin
  Kendirci, A. (2015). Existence and Human Value in Mathnawi (Mesnevi’de Varlık ve İnsanlık Değeri), Mevlana International Journal of Moral and Values Education (MIJMVE) 3(1), 11-17
  Kendirci, A., Gündaş A. & Yeğin F. (2013).Üniversite öğrencilerinin ilişki doyumunun aşka ilişkin tutumlar ve bağlanma stilleri ile ilişkisinin incelenmesi, XIII. Ulusal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kongresi, Mersin
  Kendirci, A, Gündaş, A. & Aydın, M. (2016). Üniversite öğrencilerinin iyi oluş düzeyinin okula yabancılaşma düzeylerini yordamadaki rolü, Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla
  Gündaş, A., Kendirci, A. (2016). Ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerinin duygusal özerkliği yordamadaki rolü, Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla
  Kendirci, (2019). Pozitif Psikolojik Danışmanlık ve Mesnevi, 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul
  Kendirci A. ve Yaycı L. (2020). Psikolojide Güncel Bir Yaklaşım: Pozitif Psikoloji. İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Ivepe Cetinje, Montenegro.
  Kendirci, A. ve Yaycı, L. (2020). Determınatıon Of Educatıonal/Academıc And Some Socıal Behavıoral Trends Of Elementary School Students In Turkey Durıng Coronavırus (Covıd-19) Pandemıc Days. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(1) 
  Kendirci, A. ve Yaycı, L. (2021).  Pozitif psikoloji temelli mesnevi öykülerine dayalı psikoeğitim programının evlilik uyumuna etkisinin incelenmesi, 22. Uluslararası Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kongresi, Muş
  Durmuş, E. ve Kendirci, A. (2021). Okul Psikolojik Danışmanlarının Psikolojik Sağlamlık Ve Öz Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Anadolu 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır
  Şenol, A.D. ve Kendirci, A. (2021). Covid-19 Pandemisi Döneminde Yetişkinlerde Psikolojik İyi Oluş Ve Anksiyete Arasindaki İlişkisinin İncelenmesi, Anadolu 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır
  Kendirci, A. ve Yaycı, L. (2022). An investigation of the effects of the psychoeducational programme structured on positive psychology based on Masnavi stories on marital harmony, International Journal of Curriculum and Instruction, 14(1) (2022) 905–932
  Ocak N. ve Kendirci, A. (2022).  Sosyal Medya Bağımlılığı ile Yeme Bozukluğu Arasındaki   İlişkinin İncelenmesi. 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Kongresi, İstanbul

 

SERTİFİKALI EĞİTİMLER

 • Diksiyon ve Güzel Konuşma / Samsun-2004

 • Hızlı Okuma Teknikleri / Samsun- 2004

 • WISC-R Zeka Testi / Ankara- 2009)

 • Çocuklar için Projektif Testler Eğitimi /-2009

-Cat ( Chıldren Apperceptıon Test)

-Louissa Düss Psikoanalitik Hikayeler Testi

-Çocuk Çizim Testleri

 • DEHB'li çocuk ve ergenlere müdahele eğitimi / 2009

 • T.A.T / Tematik Algı Testi (Ankara-2010)

 • Çocuklar için Objektif Testler Eğitimi /Ankara-2010

-D2 Dikkat Testi

-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

-Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

-Gesell Gelişim Figürleri Testi

-Frankfurt Dikkat Testi

-Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

-Frosting Gelişimsel Görsel Algı Testi

-Porteus Labirentleri Testi

-Benton Görsel Bellek Testi

-Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

-Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi

-Cattel 2-A Zeka Testi

-Cattel 3-A Zeka Testi

 • Aile Danışmanlığı / Konya-2011

 • Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi / Ankara-2011

 • MMPI Uygulayıcı Eğitimi / Ankara-2011

 • Marka, algı ve Profesyonel İmaj Yönetimi / İstanbul-2014

 • Ergen ve Gençlerde İntihar ve Müdahale Eğitimi / Konya-2016

 

VERDİĞİ EĞİTİM VE SEMİNERLER

 • Çocuklar için projektif testler eğitimi- CAT, Louisa Duss psikanalitik hikaye testi, çocuk çizim testleri ve TAT (Alanda çalışan uzmanlara yönelik)

 • Çocuklar için objektif testler eğitimi (Alanda çalışan uzmanlara yönelik)

 • Çocuklarla Psikoterapide Gözlem ve Görüşme Teknikleri (Alanda çalışan uzmanlara yönelik)

 • Aile içi iletişim (Ailelere yönelik)

 • Eşler arası iletişim (Çiftlere yönelik)

 • Çocuklarla Sağlıklı iletişimin yolları (Ebeveynlere yönelik)

 • Anne-Baba tutumları (Ebeveynlere yönelik)

 • Öfke yönetimi (Kurumlara yönelik)

 • Ailede öfke yönetimi (Ailelere yönelik)

 • Başarı ve motivasyon (Öğrencilere yönelik)

 • Verimli ders çalışma teknikleri, sınav kaygısı, Meslek tercihi vs (Öğrencilere yönelik)

 • Çocuklarda karakter kazanımı (Öğretmen ve ebeveynlere yönelik)

 • Sosyal medya ve çocuk (Öğretmen ve ebeveynlere yönelik)

 • İletişim becerileri (Kurumlar, Öğretmenler, ebeveynlere, öğrencilere yönelik)

 • Davranış problemleri olan çocuklara yaklaşım tarzları (Öğretmen ve ebeveynlere yönelik)

 • Sağlıklı öğretmen ve öğrenci ilişkisi (Öğretmenlere yönelik)

 • Eğitimde ödül ve cezanın yeri (Öğretmenlere yönelik)

 • Eğitim Koçluğu Eğitimi (Öğretmenlere yönelik-34 saat)

 • Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu Eğitmenliği (Trakya Bölgesi KYK Yurtları) 2013 (48 Saat)

 • Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu Eğitmenliği (Samsun Bölgesi KYK Yurtları)

2012 (24 Saat)

 • Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu Eğitmenliği (Samsun Bölgesi KYK Yurtları)

2013 (24 Saat)

 

Abdurrahman KENDİRCİ İletişim Bilgileri

E-posta: [email protected][email protected]