Bireysel Psikolojik Danışmanlık


Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

bakırköy psikolog bireysel terapi bireysel psikolojik danışmanlık

BİREYSEL PSİKOLOJİK TERAPİ

Her insanın güçlü yönleri ve güçlendirilmesi gereken yönleri vardır. Bireysel psikolojik danışmanlık alan kişi, danışmanı ile belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda bir yolculuğa çıkar. Danışmanın kendisine rehberlik edeceği bu yolda kişinin kendini keşif süreci başlamış olur. Bireysel danışmanlık alan kişi, danışmanı ile işbirliği içerisinde kalarak yaşamda karşılaştıkları zorluklar karşısında nasıl başa çıkabileceğine yönelik farkındalık kazanır.
Sıklıkla danışanların bireysel destek almaya başvurma sebepleri  arasında iş/okul yaşamında oluşan stres, stresin neden olduğu somatik (kanser, migren, diyabet gibi bedensel) rahasızlıklar yer almaktadır.  Bununla beraber kaygı, depresyon, ikili ilişkilerde çatışmalar, özgüven, öfke kontrolü, kayıp ve yas konularına ilişkin baş etme becerilerini geliştirmek üzere de başvurulmaktadır.
Danışmanlık süresi danışman ve danışanın karşılıklı şekilde yapılacak olan değerlendirme ve ortak kararıyla belirlenir. Sıklığı var olan soruna göre farklılık gösterir. İlk görüşmenin ardından çerçeve belirlenerek sürece başlanır. Kişi bu yolculuk boyunca yaşamda karşılaşmış olduğu duygusal zorluklar karşısında başa çıkabilme becerileri geliştirerek psikolojik iyi oluş düzeyini arttırmış olur.

 

Psikolojik Danışma nedir, bireyin kendini tanıyarak gerçekçi kararlar almasına, sorunlarını daha iyi görerek onları çözme becerisi göstermesine, böylece kişisel gelişimini çok yönlü olarak sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla verilen psikolojik destektir. Bu amaçla Pozitif Psikoloji Enstitüsü’nde alanında uzman psikolojik danışman ve psikologlarca bireysel psikolojik danışma hizmeti sunulmaktadır.

 

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti  danışman ve danışan arasında birebir, yüz yüze yürütülen ve kişinin problemlerini anlamasıyla birlikte bu sorunlarını çözmesine yardımcı olmaya yönelik  bir süreçtir. Bireysel psikolojik danışma, bireyin kendini tanıması ve anlamasına, farkındalık kazanmasına, sorunlarını tanımlaması ve muhtemel çözüm yollarını üretmesine, varolan kapasitesini geliştirmesine çevresiyle sağlıklı ve uyumlu bir iletişim içinde olmasına, gerçekçi kararlar almasına yardımcı olmak amacıyla uzman kişilerce verilen profesyonel psikolojik destektir.

Pozitif Psikoloji Enstitüsü - Bireysel Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik merkezi Bakırköy