Bireysel Psikolojik Danışmanlık


Bireysel Psikolojik Danışmanlık

PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR

bakırköy psikolog bireysel terapi bireysel psikolojik danışmanlık

Psikolojik Danışma nedir, bireyin kendini tanıyarak gerçekçi kararlar almasına, sorunlarını daha iyi görerek onları çözme becerisi göstermesine, böylece kişisel gelişimini çok yönlü olarak sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla verilen psikolojik destektir. Bu amaçla Pozitif Psikoloji Enstitüsü’nde alanında uzman psikolojik danışman ve psikologlarca bireysel psikolojik danışma hizmeti sunulmaktadır.

 

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti  danışman ve danışan arasında birebir, yüz yüze yürütülen ve kişinin problemlerini anlamasıyla birlikte bu sorunlarını çözmesine yardımcı olmaya yönelik  bir süreçtir. Bireysel psikolojik danışma, bireyin kendini tanıması ve anlamasına, farkındalık kazanmasına, sorunlarını tanımlaması ve muhtemel çözüm yollarını üretmesine, varolan kapasitesini geliştirmesine çevresiyle sağlıklı ve uyumlu bir iletişim içinde olmasına, gerçekçi kararlar almasına yardımcı olmak amacıyla uzman kişilerce verilen profesyonel psikolojik destektir.

Pozitif Psikoloji Enstitüsü - Bireysel Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik merkezi Bakırköy