İrem Şimşek


İrem Şimşek

                   

İrem Şimşek ,

 Psikolog

Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi’nde öğrenim gördükten sonra Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünü 2017 yılında bitirmiştir. Lisans döneminde Üniversite memnuniyet düzeyi ile genel yaşam doyumu arasındaki ilişki kapsamında bir çalışma yürütmüş, çeşitli özel eğitim kurum ve alanlarında staj yapma imkânı elde etmiştir. Bakırköy Adalet Sarayında stajyer psikolog olarak görev almış, mezun olduktan sonra çeşitli anaokulları ve özel lise kurumlarında psikolog olarak görev almıştır. Şuan Pozitif Psikoloji Enstitüsü’nde süpervizyon grubunda yer alarak danışanlarına hizmet vermekte ve mesleki yaşamına devam etmektedir.

 

         ÇALIŞMA ALANLARI

 • Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
 • Çocuklar İçin Psikolojik Testler
 • Çocuklarda Davranış Problemleri ve Dikkat Çalışmaları
 • Bireysel Danışmanlık

 

       SERTİFİKALI EĞİTİMLER ve SEMİNERLER

 • Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi
 • Uygulamalı Klinik Değerlendirme Testleri SCL-90 / Beck Depresyon Ölçeği / Beck Anksiyete Ölçeği Eğitimi
 • Oyun Terapisi Eğitimi
 • Çocuk Resimlerinin Psiko-Pedogojik Açıdan Yorumlanması ve Psikolojik Değerlendirme Testler Eğitimi
 •   Metropolitan- Okul Olgunluğu Testi
 •   Bender-Gestalt- Görsel Motor Algı Testi
 •   Kentegy- Zeka Testi
 •   Cattell 2A- Zeka Testi
 •   Cattell 3A- Zeka Testi
 •   Peabody-Resim Kelime Testi
 •   Gessel- Gelişim Figürleri Testi
 •   Porteus- Labirent Zeka Testi
 •   AGTE- Gelişim Tarama Envanteri Testi
 •   Frankfurter-Dikkat Ve Konsantrasyon Testi
 •   Louisa Duss-Psikianalitik Hikayeler Testi
 •   Beck Depresyon Ölçeği
 •   Beck Anksiyete Ölçeği
 •   Burdon Dikkat Testi
 •   Frostig Gelişimsel Algı Testi
 •   D2 Dikkat Testi
 • Goodenough Harris- Bir İnsan Çiz Test

 

 • Psikoterapide Kuramsal İncelemeler (2017- Uzman Klinik Psikolog Şanver Yerebakan)
 • Terapistin Alet Çantası; Çocuk Terapisinde Yaratıcı Teknikler (2019- Uzm.Psikolog Selçuk Tokaç)
 • Öfke İle Başetme Yöntemleri(2018-Uzm. Psikolog Beliz Goncu)
 •  Anksiyete Bozuklukları Tedavisinde Metakognitif Terapi Yaklaşımı  (Ali Engin Uygur)
 •  Kendin Olmak ( Gülşah Arıkan)
 • “Olduğun Gibi Görün ve Göründüğün Gibi Ol” Sahici Kendilik  Yolculuğumuz ( Tahir Özakkaş)
 • “Amelleriniz Niyetlerinize Göredir.” Bilişsel ve Dinamik Terapi Süreci; Biliş, Duygu ve Davranışımızı Nasıl Bütünleştirebiliriz? (Tahir Özakkaş)
 • Psikanalitik Yaklaşımda OKB ve Psikoterapi Süreçleri
 • 0-3 Yaş Uyku Eğitimi (2019- Uzm. Psk. Seval Ulviye Akyol)
 • Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (2019- Uzm. Dr. İbrahim Sarı)
 • Psikodrama ve Sosyodrama'da Toplumsal Travmaların Ele Alınması (2019- Uzm. Psk. Deniz Altay)
 • HYT'de Güvenli Yer Uygulaması; “SIĞINAK” (2019- Uzm. Dr. Haluk Alan)
 • Grup Terapisinde Somatizasyon ve Travmayla Çalışmak (2019- Uzman Psikolig Melek
 • Aslanbenzer / Nurdan Aydın)
 • Psikodrama ile Masal Atölyesi 'Kendimize Söylediklerimiz' –(2019- Uzmam Psikolog Elif Baybuğa)
 • Metakognitif Terapi İlkeleri Hikayenin Kendisi Misin? (2019- Uzman Psikolog Hilal Bebek)
 • Duyguların Oyun Hali ve Uygulama Örnekleri Atölye Çalışması- 2019-Muhammed Emin
 • Şener)
 • Dışavurumcu Sanat Terapisi Olarak Kum Terapisinin Ergenlerde ve Yetişkinler Kullanımı
 • (2019-Psikolog Ayşe Erenler)
 • Narsisizm Sempozyumu (2019- Psikoterapi Enstitüsü)
 • Benlik Durumları ve Çekirdek Benlik (2019- Dr. Ahmet Çorak)
 • Zor Olgular, Takip Edilen Tedavi Protokolü,Psikiyatri ve Psikoljide Teknoloji Kullanımı (Prof.
 • Dr. Nevzat Tarhan)
 • Duygu Odaklı Terapi (2019- Uz. Dr.Betül Sezgin)
 • Kişilerarası İlişkiler ve Çatışma Yöntemi (2019- Uz. Psk. Fatih Dane)
 • Bireyselleşme Sürecimizin Hikayesi (2019- Uz. Dr. Tahir Özakkaş)
 • Psikoterapide ilk Görüşme Teknikleri (2018- Uzman Klinik Psikolog Necdet Dönmez)