Tuğçe ÜNSAL


Tuğçe ÜNSAL

Tuğçe ÜNSAL

Psikolog

Psikolog Tuğçe ÜNSAL, Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nu 2018 yılında bitirdi.Yüksek lisans eğitimine Gelişim  Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde devam etmektedir. Mart 2017 tarihinde Çapa Hastanesinde, Temmuz 2017 tarihinde Florance Nightingale Hastanesi daha sonra Haziran 2018 tarihinde 15 gün Fransız Lape Hastesinde stajlarını tamamlamıştır. Mesleki gelişimine devam etmekte olan Psikolog Tuğçe ÜNSAL, Dr. Ebru Salcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimine ve Dr. Onur Okan Demirci tarafından verilen EMDR eğitimine devam etmektedir.

Psikolog Tuğçe  ÜNSAL, aynı zamanda Pozitif Psikoloji Enstitüsü’nde süpervizyon grubunda yer alarak mesleki yaşamına devam etmektedir.

SERTİFİKALI EĞİTİMLER

 

 • Türk Psikologlar Derneğinden MMPI Testi ve Denver II Gelişimsel Tarama Testi / 2018
 • Dr.Alp Karaosmanoğlu Şema Terapi - Model ve Teknikler (26 saat) ve Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları (16 saat) / 2019
 • Prof.Dr.Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel  ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları: Klinik Değerlendirme, Vaka Formülasyonu ve Seans Yönetimi isimli (12 saat) eğitimi  / 2019
 • Prof.Dr.Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel  ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları: Panik Bozukluk Agorafobi ve Sosyal Kaygı isimli (12 saat) eğitimi  /2019
 • Prof.Dr.Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel  ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları: Travma Sonrası Stres Bozukluğu isimli (12 saat) eğitimi  / 2019
 • Prof.Dr.Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel  ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları: Yaygın Kaygı ve Depresyon isimli (12 saat) eğitimi  / 2019
 • Prof.Dr.Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel  ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları: Obsesif-Kompülsif Bozukluk isimli (12 saat) eğitimi  /2019
 •  Prof.Dr.Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel  ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları: Yeme Bozuklukları isimli (12 saat) eğitimi   / 2019
 • Prof.Dr.Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel  ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları: Kişilik Bozukluk isimli (12 saat) eğitimi  / devam etmekte / 2020
 • Yrd.Doç.Dr. Onur Okan Demirci tarafından verilen EMDR eğitimi / devam etmekte / 2019-2020

 

SERTİFİKALAR

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası / İstanbul - 2015
 • Yaşamartı Kurumu Hedef, Özgüven ve Stres Yönetimi sertifikası / İstanbul -  2016
 • Yaşamartı Kurumu Steve Jobs Stili Sunum Teknikleri sertifikası / İstanbul - 2016
 • Yaşamartı Kurumu Etkili İletişim ve Hitabe Sanatı sertifikası / İstanbul - 2016
 • Yaşamartı Kurumu Hatalarla Bütünü Yakalayabilmek! “Bir Ömre Birden Çok Hayat Sığar mı?” / İstanbul -  2016
 • Çocuk Aile Danışmanlığı Hiperaktivite ve Dikkat Dağınıklığı sertifikası / İstanbul -  2017
 • Akansel Eğitim Danışmanlık Çocuk İstismarı sertifikası / İstanbul -  2018
 • Akansel Eğitim Danışmanlık Yetişkin ve Çocuk Travmasında Temel Bilişsel Müdahaleler sertifikası / İstanbul -  2018
 • Akansel Eğitim Danışmanlık Yaşamın Evrimi sertifikası / İstanbul -  2018
 • Akansel Eğitim Danışmanlık “Anne Ben Nasıl Doğdum?” sertifikası / İstanbul -  2018
 • Akansel Eğitim Danışmanlık İletişim İlişki ve Yaşam Başarısı sertifikası/ İstanbul - 2018
 • Terapiglobal Psychology Talks setifikası / İstanbul – 2018

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bireysel Danışmanlık
 • Yetişkin
 • Çocuk-Ergen
 • Çocuklar için psikolojik testler
 • Yetişkinler için psikolojik testler