Çocuk Resi̇mleri̇ Anali̇zi̇ ve Çocuk Çi̇zi̇m Testleri̇ Uygulayıcı Eği̇ti̇mi̇


Çocuk Resi̇mleri̇ Anali̇zi̇ ve Çocuk Çi̇zi̇m Testleri̇ Uygulayıcı Eği̇ti̇mi̇

Çocuk çizim testleri

EĞİTİMİN TANITIMI: Bu testler, çocuklar hakkında geniş bilgiye sahip olunmasına katkı sağlayarak, çocuğu iyi bir şekilde değerlendirecek önemli testlerdendir.

Çocuk resimlerinin analizi ve çocuk çizim testleri eğitimi, alanda çalışan psikolojik danışman, psikolog, pedagog ve rehber öğretmenlere çocukların yaptıkları çizim ve resimlerin onların iç dünyasını, kişiliklerini, çevresiyle etkileşimini doğru bir şekilde anlama, değerlendirme ve bunlarla ilgili daha etkin çalışma yapma imkânı sağlayacaktır. 

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcılar, çocukları tanıma ile problemlerini değerlendirmede ihtiyaç duydukları çocuk çizim testlerinin tanımını, uygulamasını, değerlendirmesini, yorumlamasını, raporlamasını öğreneceklerdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1-ÇOCUK ÇİZİMLERİNE GİRİŞ VE ANALİZ: Çocuk çizimlerine genel bakış, genel yorumlama, gelişim özellikleri ve çizimlerin analizi yapılır.

2-BİR İNSAN ÇİZ TESTİ: Bir İnsan Çiz Testi, çocuğun zihinsel gelişim hakkında bilgi verdi­ği gibi çocuğun ruhsal durumu hakkında da değerlendirme yapar. Bu testi uygulayarak çocuğun korkuları, kaygıları, benlik gelişimi, saldırganlık düzeyi, sosyal ve ruhsal gelişimi gibi pek çok konuda önemli ipuçları almak mümkündür.

3-BİR AİLE ÇİZ TESTİ: Psikanalitik verilere da­yanan projektif bir resim testidir. Temel amaç, çocuğun ailesiyle olan çatışmalarını açığa çıkarmaktır.

4-VAROLMAYAN HAYVAN ÇİZ TESTİ: Var Olmayan Hayvan Resmi Çiz Testi, bireyin kişilik özelliklerini ve bazen de yaratıcılık potansiyelini belirlenmeyi amaçlamaktadır.

5-BİR EV ÇİZ TESTİ: Bireyin, yapılandırdığı bir resmi, psikanalitik semboller aracılığıyla yorumlamayı amaçlayan projektif bir tekniktir. Bireyin iç dünyasını anlamayı amaçlayan bir testtir.

6-BİR AĞAÇ ÇİZ TESTİ:  Bir ağaç çiz testi de projektif bir çizim testi olup, genellikle bireyin bilinçdışı çizdiği kendi portresi olarak kabul edilir. Ağaç resmi bireyin yaşam deneyimi, gelişimi, duygula­rı, çevresi ve çevresine verdiği tepkilerinin yansıması olarak değerlendirilir.

 EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

  • Özel Eğitim Uzmanı,
  • Psikolog,
  • Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen,
  • Psikiyatristler ve Psikiyatri Hemşireleri,
  • Pedagoglar,
  • PDR ve Psikoloji lisans, lisansüstü öğrencileri
  • Aile Danışmanı sertifikasına sahip uzmanlar

EĞİTMEN : Doktorant/Uzman Psikolojik Danışman Abdurrahman KENDİRCİ

Eğitim Süresi: 1 GÜN eğitim Eğitim Tarihi : …………… (09.00 – 17.00)