Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlığı


Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlığı

Ergen ve Çocuk Psikolojik Danışmanlığı

Ergen ve Çocuk Psikolojik Danışmanlığı Pozitif Psikoloji Enstitüsü

Çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde bedensel ve hormonal değişimler oluşur. Bu değişimler beraberinde öfke, kaygı, utangaçlık, suçluluk gibi duygularında gelişiminin de tohumlarının atılmasına yol açar. Danışmanlık sürecinde çocuk ve ergenlik sürecindeki kişilerle en önemli aşama güvendir.

Danışmanlık sürecinde bağ odaklı ilerlenir. Erken çocukluk döneminde oluşan düşünce kalıpları ilerleyen dönemlerde kişinin hayatında uyum sorunlarına yol açmaktadır. Istakozların kabuk değiştirme sürecine benzeyen ergenlik döneminden geçen gençlerin, düşüncelerini fark etmeleri, bunların problem yaşamalarına neden olanlarını düzenlenmesi, işlevsel hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Danışmanlık süreci bittiğinde de kendi kendinin terapisti olması ve yaşam boyunca bu becerilerini kullanması hedeflenmektedir.

Çocuk ve ergenlerin belirli yaş aralığında yaşadıkları duygusal, davranışsal ve gelişimsel problemlerin tanımlanarak tespit edilmesi ve çözülebilmesi için verilen psikolojik yardım sürecidir.  Psikolojik danışmanlık  süreci çocuk ve ergenlerin duygu ve düşüncelerini fark etmesi ve ifade etmesi, yaşadıkları problemleri ortaya çıkaran nedenlerin belirlenmesi ve yaşadıkları sorunlarla başa çıkma becerisi kazandırmayı amaçlar.

 

Çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı sürecinde, anne ve babalarla da görüşmeler yapılarak ebeveynlerin olumlu tutum kazanmalarına yardımcı olunur.  Çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı sürecinde ‘aile’  önemli bir unsurudur. Gerek ilk oturumlarda, gerekse de sonraki süreçte bazı seanslar ailelerin de katılımını içerecek şekilde düzenlenir. Danışmanlık süreci bir yönüyle ailenin yeniden yapılandırılmasına katkı sunar. Bu bağlamda çocukların ve ergenlerin psikolojik açıdan değerlendirildiği, gelişim ve yetenek durumlarının tespit edildiği, kişilik değerlendirilmelerinin yapıldığı projektif ve objektif testlerden de faydalanılmaktadır.